Rumunija

Foto: Dirk Skiba

Štefanija Mihalake, rođena 15.08.1978. u Brašovu.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Brašovu, odsek rumunski-engleski. Između 2000. i 2001. je pratila master predavanja na univerzitetu Central European University u Budimpešti. Debitovala je s poezijom u studentskom časopisu Erata. Nastavila je da objavljuje poeziju, ali i prozu, književnu hroniku, književnu kritiku i eseje u važnim časopisima kao što su Vatra, Observator cultural, Cuvântul, Dilemateca, Noua Literatură, Tiuk!, Pana mea, Time out, Bookaholic, Iocan, Caiete critice, Transilvania, Opt motive, DLITE, Scena 9, Poetic Stand. Kao prevodilac poezije sarađuje sa časopisom Poesis Internațional.

U prozi debituje romanom Est-falia, koji izlazi kod izdavača Editura Paralela 45, 2004. godine. Roman je nominovan za nagradu Marile Premii Prometheus, ediția a IV-a, u kategoriji Opera Prima.

U martu 2010. je objavila roman Sekretaričine pesme (Poemele secretarei) kod izdavača Editura Cartea Românească iz Bukurešta.

Godine 2010. učestvuje kao pozvani pisac na dobro poznatim evropskim književnim festivalima: Scritture Giovanni, Mantova, Italija, Hay Festival of Literature & Arts, Velika Britanija, Književni salon u Torinu, Italija.

Između 2007-2018. piše scenarije za televiziju.

Godine 2012. je dobila titulu doktora filologije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Bukureštu, sa tezom o temi detinjstva u rumunskoj prozi posle 1989.

Prisutna je u knjizi Povești cu scriitoare și copii, Editura Polirom, 2014.

Godine 2016. debituje s poezijom. Knjiga Sistemi za fiksiranje i hvatanje (Sisteme de fixare și prindere) izašla je u kolekciji Vorpal izdavača Editura Nemira. Za tu knjigu je dobila nagradu Premiul Matei Brâncoveanu pentru literatură i nominovana za nagradu Premiile Radio România Cultural.

Godine 2019. je dobila nagradu za kratku prozu Boccace u Francuskoj.

Godine 2019, kod izdavača Editura Paralela 45, izašla je knjiga književne kritike Copilăria, Reconstituiri literare după 1989, nominovana za nagradu Premiile Observator Cultural, 2020, u kategoriji Književna kritika / Književna istorija / Književna teorija i za nagradu „Diskretna knjiga godine” za 2020.

Prisutna je tekstovima u bilingvalnoj antologiji rumunske i španske poezije Senke, požari i mansarde (Sombras, incendios y desvanes / Umbre, incedii și mansarde),  Editura Vaso Roto, Madrid i Gvadalahara.

Godine 2021. u izdavačkoj kući Editura Nemira, u kolekciji Vorpal, objavljuje knjigu poezije Cronica Akasha, nominovanu za nagrade Premiile Radio România Cultural 2022. i Premiile Observator Cultural 2022, u kategoriji poezije.

Godine 2021, romani Est-falia i Poemele secretarei su ponovo objavljeni u izavačkoj kući Editura Casa de Pariuri Literare.

Godine 2022. je objavljena knjiga pripovedaka Dominantni geni (Gene dominante), kod izdavačke kuće Editura Humanitas, nominovana za nagradu Premiile Observator Cultural 2023, za prozu i dobitnica nagrade Premiul „Observator Lyceum”.