Grčka

Kristos Asteriu rođen je u Atini 1971. godine. Studirao je nemačku i grčku književnost u Atini, Vircburgu i Cirihu. Jedan je od osnivača Evropskog centra za književno prevođenje iz Atine, gde je radio pet godina kao šef Katedre za nemački jezik. Prevodio je književost sa nemačkog (između ostalog Kristu Volf, Hansa Georga Gadamera i Huga fon Hofmanstala).
Njegova prva knjiga Her Naked Body and Other Strange Stories objavljena je 2003. godine i ušla je u izbor za Nagradu za debitanta u Grčkoj. Njegov roman Jason Remvis Journey. A true story objavljen je 2006. Od tada je objavljivao kratke priče u nekoliko zbirki i sarađivao sa grčkim novinama, uporedo sa radom na novoj knjizi.