Rumunija

Radu Pavel Geo (Pavel Gheorghiţă RADU, b. 1969, Oraviţa) je rumunski pisac i esejista, zaposlen kao prevodilac i urednik izdavačke kuće Polirom. Član je rumunskog PEN kluba (od 2005.) i Udruženja rumunskih pisaca (od 2003.). Trenutno živi u Temišvaru, u Rumuniji, a urednik je magazina za kulturu Orizont (iz Temišvara), u kome redovno objavljuje tekstove.
Objavio je sledeće knjige:
– Valea Cerului Senin, Athena, 1997 – zbirka kratkih priča;
– Despre science fiction – Omnibooks Satu-Mare, 2001., prvo izdanje; Tritonic, Bukurešt, 2007., drugo izdanje – književna studija;
– Adio, adio, patria mea, cu i din i, cu a din a, Polirom, prvo izdanje – 2003., drugo izdanje – 2004., eseji;
– Romanii e destepti, Polirom, prvo izdanje – 2004., drugo izdanje – 2006., eseji;
– Fairia – o lume indepartata, Polirom, 2004. – roman;
– DEX-ul si sexul, Polirom, 2005. – eseji;
– Radu Pavel Gheo, Dan Lungu – Tovarase de drum. Experienta feminina in comunism, Polirom, 2008. (zbirka eseja);
– Numele mierlei, Polirom, 2008. (kratke priče).
Radu P. Geo napisao je dramu Hold-УП Akbar sau Toti în America. Igra se je u Narodnom pozorištu ,,Mihai Eminesku” u Temišvaru, od juna 2007. godine.
Radu Pavel Geo objavio je više stotina eseja i studija u najvećim magazinima za kulturu iz njegove zemlje, i u nekim stranim magazinima: : Timpul, Dilema (veche), 22, Orizont, ArtPanorama, România literară, Observator cultural, Lettre Internationale, Amphion, Korunk, Wienzeile (Beč, Austrija), Dialogi (Maribor, Slovenija), Sarajevo Notebooks (Sarajevo, Bosna), Libertatea (Vojvodina, Srbija) Au Sud de l’Est (Paris, Francuska), Lampa (Varšava, Poljska), Cultures d’Europe Centrale (Paris, Francuska) itd.
Njegove kratke priče i eseji objavljeni su u nekoliko zbirki u Rumuniji. Preveo je sa engleskog dvadesetak knjiga, uglavnom beletristiku.
Nagrade: Nagrada Temišvarsog udruženja pisaca za Adio, adio, patria mea cu î din i, cu â din a – 2003.; “Pro-Cultura Timisiensis” Nagrada za zasluge u kulturi, koju dodeljuje Savet temišvarskog okruga – 2005.; Nagrada Temišvarsog udruženja pisaca za DEX-ul si sexul – 2006.; Nagrada za izvanredna dostignuća u umetnosti, koju dodeljuje Savet grada Temišvara – avgust 2007.; Nagrada ,,Andrei Bantas” za prevod sa engleskog (Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea) – maj 2008.
www.gheoland.ro