Italija

Đorđo Fontana (Giorgio Fontana) rođen je u Saronu, 1981, i živi u Milanu. Objavio je romane Buoni propositi per l’anno nuovo / Dobre namere za novu godinu (Mondadori, 2007) i Novalis (Marsilio, 2008). S narativnom reportažom Babele 56 / Vavilon 56 (Terre di Mezzo, 2008) ušao je u finale nagrade Premio Tondelli 2009.

Kao novinar-frilanser, veoma je aktivan u oblasti aktuelnih društvenih i kulturnih događanja, sarađuje sa nekoliko dnevnih listova kao što su „Il Manifesto“, „Wired“, „Terre di mezzo“ i „Il Sole 24 ore“.

www.giorgiofontana.com