Do sada

Istorijat Festivala

  1. Festival – 9 autora, 1 profesionalni slušalac, 4 zemlje | 18. novembar 2006.
  2. Festival – 18 autora, 6 profesionalnih slušalaca, 8 zemalja | 28-30. jun 2007.
  3. Festival – 19 autora, 8 profesionalnih slušalaca, 7 zemalja | 25-28. jun 2008.
  4. Festival – 20 autora, 5 profesionalnih slušalaca, 8 zemalja | 25-27. jun 2009.
  5. Festival – 23 autora, 8 profesionalnih slušalaca, 17 zemalja | 30. jun-3. jul 2010.
  6. Festival – 25 autora, 7 profesionalnih slušalaca, 19 zemalja | 29. jun-2. jul 2011.
  7. Festival – 21 autor, 4 profesionalna slušaoca, 12 zemalja | 4-7. jul 2012.
  8. Festival – 9 autora, 4 profesionalna slušaoca, 6 zemalja | 29-30. avgust 2013.
  9. Festival – 19 autora, 5 profesionalnih slušalaca, 14 zemalja | 2-5. jul 2014.

Knjige sa do sada održanih Festivala


Slogani Festivala