Mađarska

Ilka Papp-Zakor
Rođena sam u Klužu u Rumuniji, a tamo sam i naučila da čitam i pišem.
Napisala sam prvi tekst kad sam imala četiri godine – bila je to uspavanka za miša.
I dopalo mi se pisanje.
Imala sam dovoljno sreće da mi se tekstovi objave u jednom dečjem časopisu. I dopalo mi se što su objavljeni.
Tada sam shvatila čime želim da se bavim u životu – pisanjem.
Desetak godina kasnije prešla sam s poezije na prozu. U međuvremenu zainteresovala sam se za biologiju i počela da sanjam o tome da postanem etolog, ali na kraju sam odlučila da studiram filologiju i postanem slavista.
Studirala sam rusku i mađarsku filologiju u Klužu, potom se preselila u Varšavu i pohađala kurseve češkog i slovačkog jezika na Univerzitetu u Varšavi. Potom sam nastavila s učenjem ruskog jezika u Krakovu na Jagelonskom univerzitetu, gde sam takođe pohađala kurseve poljske književnosti.
Potom sam najzad dobila master diplomu iz mađarske književnosti za komparativnu studiju o mađarskoj, ruskoj, poljskoj i češkoj pop-kulturi i preselila sam se u Helsinki, gde sam naučila finski i poluzvanično pohađala kurseve biologije na univerzitetu.
Takođe sam unapredila veštite treniranja pacova i konačno se preselila nazad u Centralnu Evropu, u Budimpeštu. Trenutno učim hebrejski i sanjam o tome da se preselim u Izrael.

Gal Šoma (1992) je rođen u Kesthelju, a od 2011. je student ELTE-BTK na smeru za portugalki i mađarski jezik. On je prozni urednik i osnivač časopisa Apokrif. Objavljuje kratku prozu, pesme i dokumentarce. Trenutno živi u Budimpeštii Šarmeleku.Nagrađivan je na nekoliko mađarskih književnih festivala. Objavljivao je kratke priče u književnim časopisima Apokrif, Új Forrás, Forrás, Hévíz, Pannon Tükör, Irodalmi Jelen.Prevodi poeziju s portugalskog na mađarski jezik. Svoju prvu knjigu Sármesék objavio je 2016. godine.