Makedonija

Dimitar Samardziev

Dimitar Samardžiev (1980, Skoplje) Završio je albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Skoplju. Priče je objavljivao u periodici (Studentski zbor, Margina, Severni bunker, Beton), a zbirku kratkih priča Zborgija u seraju objavio je 2003. godine pod pseudonimom Šundimitar Sarmadžiev. Učestvovao je na festivalu kratke priče Kikinda Short (2009). Prevodi sa albanskog i engleskog jezika.