Kikinda Short 01

Učesnici prvog festivala kratke priče Kikinda Short

Enes Halilović, Srbija
Dušan Čater, Slovenija
Srđan Papić, Srbija
Miodrag Raičević, Srbija
Siniša Soćanin, Srbija
Mihajlo Pantić, Srbija
Igor Isakovski, Makedonija
Miloš Latinović, Srbija
Balaž Pap, Mađarska
Roland Orčik, Mađarska
IvanaRistov, Srbija
Ana Ristović, Srbija
Namita Subioto, Slovenija
Arpad Kolar, Mađarska
Mihalji Bilbija, Makedonija
Gabrijela Gal, Slovenija