Vels

Sian Melangell Dafydd
Šan Melangel Dafid, autor, pesnik i prevodilac, čiji je prvi objavljeni roman “Treća stvar”, osvojio prestižnu nagradu National Eisteddfod Literatura 2009. godine. Ona piše na velškom i na engleskom jeziku i često sarađuje sa umetnicima drugih disciplina. Britanski program za književno prevodilaštvo ju je izabrao da učestvuje u mentorskom programu 2013. godine. Poezija i proza joj se često objavljuju, na primer 2014. godine stvaralaštvo joj je uvršteno u najbolju britansku poeziju i u najbolju britansku kratku priču. Trenutno radi kao predavač kreativnog pisanja na Američkom univerzitetu u Parizu.
Ona je jedan od urednika na sajtu yneuadd.com, koji neguje nove pravce kao i u književnoj recenziji Taliesin. Interesuje je usaglašavanje reči i pokreta (ples, joga).
Uskoro će joj biti objavljeni drugi roman na velškom jeziku, zajednička zbirka pesama sa malezijskom pesnikinjom Anitom Tampi, kao i knjiga priča o jogi za decu.