Bosna i Hercergovina

Amer Tikvesa

Amer Tikveša rođen je u Konjicu 1979. godine. Profesor je književnosti, završio je i Visoku školu novinarstva Mediaplan te magistrirao na Rodnim studijama pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.
Radio je u prosvjeti, u nevladinom sektoru na afirmaciji građanske hrabrosti te kao novinar. Trenutno je urednik portala www.skolegijum.ba tematski posvećenog obrazovanju. Autor je zbirke priča Taksi priče te koautor čitanki od petog do devetog razreda osnovne škole pod nazivom „Svezame, otvori se“.