Rumunija

Photo: Veronica Ştefăneţ

 

Andrei Doša (1985) rođen je u Brašovu, Rumunija. Objavio je pet zbirki pesama: “Cînd va veni ceea ce este desăvîrşit “(Kad dođe ono savršeno, 2011); “American Experience” (Američko iskustvo, 2013); ”Nada“ (Ništa, 2015); “Adevăratul băiat de aur” (Pravi zlatni dečak, 2017) i “Expectativa luminoasă” (Svetlo očekivanje, 2020). Godine 2018. objavio je svoj prvi roman “Ierbar” (Herbarijum) u izdavačkoj kući Polirom. U istoj izdavačkoj kući je 2021. objavljen njegov drugi roman, “Multă forţă şi un dram de gingăşie” (Mnogo snage i dodir nežnosti). Trenutno je urednik književnog časopisa Poesis International. Takođe radi i kao prevodilac mađarske književnosti na rumunski, prevodeći uglavnom savremene pesnike, uključujući Đerđa Petrija, Ištvana Kemenija i Silarda Borbelija, ali i romane Dežea Kostolanjija i Magde Sabo.