Austrija

Andrea Štift je rođena 1976 u Južnoj Štajerskoj. Studirala je primenjenu lingvistiku i germanistiku, a trenutno živi u Gracu. Štiftova piše prozu i liriku, njeni tekstovi su među drugima objavjivani u časopisima: manuskripten, „Kolik“ i različitim antologijama. Dobitnica je različitih nagrada i priznanja, poslednja nagrada je stipendija Ministarstva za nastavu, umetnost i kulturu Republike Austrije za 2009. Učestvovala je na nekoliko festivala, među kojima: Open Mike u Berlinu i Internacional de Poesía Granada u Nikaragvi. Njen prvi roman „Vinova loza“ se pojavio 2007, a knjigu „Penjanje. Priče jedne stambene zajednice“ je 2008. objavila izdavačka kuća „Vizer“. Od maja 2009. radi u redakciji časopisa „manuskripte“. Blog i sve ostalo je dostupno na: www.andreastift.at.


Kornelija Travniček je rođena 22. 01. 1987. u Svetom Peltenu, Donja Austrija i živi u Trajsmaueru, Beču i na voznoj relaciji između ovih mesta. Pet godina je pohađala srednju tehničku školu, odeljenje za elektroniku u Svetom Peltenu, potom je studirala sinologiju i informatiku na Univerzitetu Rudolfina u Beču.
Korneliju Travniček zastupa književna agencija Simon, a trenutno je objavljuje izdavačka kuća Skarabaeus. Dobitnica je više nagrada i odlikovanja, među kojima: Nagrada za pisce Ministarstva za nastavu, umetnost i kulturu Republike Austrije 2008. i Nagrada za književnost Lisa Majtner 2009. godine.
Prezentacija na internetu: www.corneliatravnicek.com