O Udruženju

Udruženje „Kikinda Short“ osnovano je 2009. godine u Kikindi kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje.

Ciljevi Udruženja su:

– internacionalno i regionalno umetničko umrežavanje;

– stvaranje i razvoj multikulturalnog društva;

– pospešivanje razvoja lične kreativnosti;

– istraživanje, analiza i javno zastupanje rešenja koja vode nesmetanom umetničkom predstavljanju;

– afirmisanje mladih i talentovanih ljudi iz svih oblasti umetnosti i nauke;

– razvijanje i održavanje demokratskog društva obezbeđivanjem pristupa i podjednake dostupnosti znanju, umetnosti i informacijama svim pripadnicima društva.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

– obezbeđuje uslove za realizaciju različitih oblika kreativnog rada i njegovog predstavljanja iz oblasti umetnosti, kulture, nauke i znanja kao preduslova demokratizacije društva;

– organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, festivale, radionice, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti umetnosti i kulture;

– objavljuje knjige i druge publikacije u skladu sa zakonom;

– učestvovanje na sličnim programima drugih organizacija i institucija;

– sarađuje sa obrazovnim i stručnim udruženjima, institucijama i drugim organizacijama, kao i pojedincima, sa kojima Kikinda Short deli misiju i ciljeve u zemlji i inostranstvu.