KosovoKosovo

Adilj Oluri

Adilj Oluri (rođen 1984. godine, Priština, Kosovo) je pisac i književni kritičar. Objavio je četiri knjige: “Nosilac isključenih duhova” (roman, 2015), “Mnogi putevi i pad” (kratka priča, 2013), “Albanski postmodernistički roman” (2011) i “Postmoderna trilogija” ( 2011).
Njegove kratke priče su prevedene na engleski, nemački, češki, bugarski, slovenački, romski jezik i Esperanto i objavljivane su u časopisima za umetnost i književnost.
Iris Gjomemo-Hajdari je prevela zbirku priča “Mnogi putevi i pad” na italijanski jezik koju objavljuje “Ensemble edition”, izdavačka kuća iz Rima. Književni kritičari u Italiji su napisali brojne kritike o ovoj zbirci.
Radi u Institutu za albanologiju u Prištini, kao istraživač za književnost.
Adilj Oluri

Adil Olluri (born in 1984, Prishtina, Kosova) is a fictional writer and literary critic. He has published four books: “The Bearer of the Excluded Spirits” (novel, 2015), “Many roads and a fall” (short story, 2013), “The Albanian postmodern novel” (2011) and “The postmodern trilogy” (2011).
His short stories are translated in English, German, Czech, Bulgarian, Slovenian, Esperanto and Roma language and published in magazines for arts and literature.
But, as a complete book is published just in Italian language. “Many roads and a fall” is translated in Italian language by Iris Gjomemo-Hajdari. The full book is published by “Ensemble edition”, one publishing house from Rome. For this book are written many reviews from Italian literary critics.
He works in Institute of Albanology, Prishtina, as researcher for literature.