Maroko

Aiša Basri rođena je u Setatu u Maroku. Diplomirala je na Odseku za arapsku književnost Univerziteta Muhamed V (Rabat) u Maroku. Radila je kao predavač, potom kao urednica časopisa o obrazovanju pri Ministarstvu obrazovanja u Maroku.

Članica je Kuće poezije (Bayt al-Shai ‘r), Marokanskog udruženja pisaca Itihād kutāb al-maghrib, potpredsednica Međunarodnog udruženja književnih kritičara AICL u Francuskoj, festivala Fes, i članica mnogih književnih žirija.

Objavila je osam zbirki poezije: Masā’āt, 2001; Araq al-Malā’ikah, 2002; Shurfah Mutfa’ah, 2004; Laylah Sarī‘at al-‘Atab, 2007, 2009; Hadīth Midfa’ah, 2007; Sadiqī al-Kharīf, 2009; Khulwat al-Tayr, 2010; Dars fī al-Rasm, 2013; dve knjige proze: Layalī al-Harīr, 2013, 2014; Hafidat Greta Garbo, 2015.

Njena dela prevedena su na engleski, francuski, italijanski, španski i turski jezik.

Njena poezija je takođe zastupljena u mnogim antologijama poezije na francuskom, španskom, nemačkom, švedskom, katalonskom, turskom i grčkom jeziku.