SrbijaSerbia

David Albahari, pisac i prevodilac, rođen je 1948. u Peći. Prvu knjigu, zbirku priča Porodično vreme, objavio je 1973. u izdanju Matice srpske iz Novog Sada. Isti izdavač objavio je njegov prvi roman, Sudija Dimitrijevic (1978). Do danas David Albahari je objavio trinaest romana i deset knjiga priča.

Za zbirku priča Opis smrti (1982) dobio je Andrićevu nagradu. Roman «Mamac» dobio je Ninovu nagradu za najbolji roman u 1996. godini, kao i nagradu Narodne biblioteke Srbije, Balkaniku i Most-Berlin. Knjiga priča Svake noći u dugom gradu (2008) dobila je Vitalovu nagradu za knjigu godine.

Objavio je i četiri knjige eseja, uključujući Dijaspora i druge stvari (2008) i Ljudi, gradovi i štošta drugo (2011).

Zajedno sa Dušanom Petričićem objavio je  knjigu za decu Ema i jež koji nestaje (2008)

Knjige su mu pevedene na osamnaest jezika.

Od jeseni 1994. godine živi u Kalgariju (Kanada).


Enes Halilović, pripovedač, pesnik, dramski pisac, novinar, ekonomista i pravnik, rođen je 5. marta 1977. godine u Novom Pazaru.
Osnovao je novinsku agenciju Sanapress, književni časopis Sent i web časopis za književni intervju Eckermann.
Objavio je zbirke poezije Srednje slovo (1995), Bludni parip (2000), Listovi na vodi (2007) i Pesme iz bolesti i zdravlja (2011), Lomača (izabrane pesme, 2012), zbirke priča Potomci odbijenih prosaca (2004) i Kapilarne pojave (2006), drame In vivo (2004) i Kemet (2010) i roman Ep o vodi (2012).
Priče, poezija i drame Enesa Halilovića objavljene su u zasebnim knjigama na engleskom, poljskom, francuskom i makedonskom jeziku, a proza i poezija je prevođena na engleski, nemački, španski, francuski, poljski, rumunski, ukrajinski, mađarski, slovenački, letonski, albanski, makedonski, turski, grčki, bugarski i katalonski jezik.
Halilovićevu dramu Komad o novorođenčadima koja govore premijerno su izveli glumci berlinskog teatra Schaubühne 10.marta 2011.godine.
Halilović je zastupljen u brojnim pesničkim i proznim antologijama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Zlatne značke za doprinos kulturi kao i književnih nagrada „Branko Miljković“ i „Đura Jakšić“.
kl_sent@yahoo.com


Bojan Krivokapić – Aktivističko i umetničko iskustvo sticao u Kamernom pozorištu muzike Ogledalo i Međunarodnom festivalu Aktuelne muzike Interzone. Završio Komparativnu književnost u Novom Sadu. Poezijom i kratkom prozom zastupljen u više antologija i književnih časopisa u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji (Zarez, kArton, Sveske, Idiot, Odjek, Novi Ka/oS). Dobitnik prve nagrade za prozu Ulaznica (Zrenjanin, 2011). Bio u najužem izboru za književnu nagradu Lapis Histriae (Umag, 2012). Dobitnik nagrade „Đura Đukanov” za prozni rukopis „Trči Lilit, zapinju demoni” (Kikinda, 2012) i nagrade „Mak Dizdar” (Stolac, Bosna i Hercegovina) za 2013. godinu za knjigu pesama „Žoharov let”.
Izučava(o) Studije roda, pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.
Angažovan u Omladinskom centru CK13 (Crna kuća) u Novom Sadu, kao koordinator književnog programa i voditelj Radionice kreativnog pisanja.
Učestvovao na ljubljanskom Festivalu Mlade rime, na zagrebačkom Festivalu aktivističke poezije Art Attack i na književnim susretima Šumski pjesnici u Grožnjanu (Istra). Svoje prozne i poetske tekstove izvodio u različitim prostorima u Pančevu, Beču, Ljubljani, Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Grožnjanu, Kikindi, Žitištu, Subotici, Kopru, Zadru…
Jedan je od urednika knjige „Radovi u Kući – tekstovi sa Radionice kreativnog pisanja” (Novi Sad, 2012), kao i Zbornika poezije i kratke proze “PitchWise” (Sarajevo, 2012). Recenzent je knjiga „Utišani glasovi” Ivane Inđin, monografije Art klinike „Eutanazija: 2009 – 2011”, kao i muzičkog albuma “On Eastern Way” Borisa Kovača i Davida Yengibariana.
Objavio:
„Trči Lilit, zapinju demoni” – kratka proza (Narodna biblioteka Jovan Popović, Kikinda, 2013)
U štampi:
„Bezdomnost” – pesma (Knjižuljak, Beograd, 2013)
U pripremi:
„Žoharov let” – poezija
„Pisanje mora biti politički čin”, intervju za portal radiosarajevo.ba, 22. april 2013: http://radiosarajevo.ba/novost/110198/

David Albahari, writer and translator from Serbia, was born in 1948. His first collection of short stories, Family Time, was published in 1973, and his first novel, Judge Dimitrijevic, appeared in 1978. So far he has published thirteen novels and ten collections of short stories.David Albahari has won many awards for his books, including Ivo Andric Award for the best book of short stories (Description of Death, 1982), NIN award for the best novel (Bait, 1996), and the Golden Sunflower Vital Award for the best book (Every Night in Another Town, 2008).

David Albahari has also written essays, poems, plays, and books for chlidren.

His books have been translated into eighteen languages.

He moved to Calgary, Canada in 1994.


Enes Halilović

storyteller, poet, playwright, journalist, economist, and lawyer, was born on March 5th in 1977 in Novi Pazar.

He founded the news agency Sanapress, literary magazine Sent and website e-magazine for the literary interview Eckermann.

He has published poetry collections Middle Name (1995), Prodigal steed (2000), Leaves on the Water (2007) and The Songs From Health and Illness (2011), Bonfire (selected poems, 2012), collections of stories Rejected Suitors’ Descendants (2004) and Capillary Phenomena (2006), plays In Vivo (2004) and Kemet (2010) and novel Epic of Water (2012).

Stories, poetry and drama of Enes Halilovic were published in various books in English, Polish, French, Macedonian, prose and poetry has been translated into English, German, Spanish, French, Polish, Romanian, Ukrainian, Hungarian, Slovenian, Latvian, Albanian, Macedonian, Turkish, Greek, Bulgarian and Catalan language.

Halilovic’s play Play About Newborns That Speak was premiered by the actors of Schaubühne theater from Berlin on March 10th 2011.

Halilovic is represented in numerous anthologies of poetry and prose in his country and abroad. He was awarded “The Golden Badge” for the contribution to culture, as well as literary awards “Branko Miljkovic” and “Djura Jaksic.”

kl_sent@yahoo.com


Bojan Krivokapić – An activist in the culture and writer. He gained his activist and artistic experience at the Chamber Theatre of Music Ogledalo and the International Festival of Actual Music Interzone. Graduated Comparative Literature in Novi Sad. He published poetry and short fiction in number of anthologies and literary magazines in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia. He awarded first prize for prose Ulaznica (Zrenjanin, 2011), was shortlisted for literary prize Lapis Histriae (Umag, 2012). Winner of the prize “Đura Đukanov” for the book “Lilith running, deamons stumbling” – short stories (Kikinda, 2012). The book was published in January 2013. Winner of the prize “Mak Dizdar” for the book “Žoharov let” (2013).

He studied Gender Studies, at the Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies of the University of Sarajevo.

He is engaged in the Youth Center CK13 in Novi Sad as coordinator of the literary program and as educator in the field of Creative Writing.

He participated at the Ljubljana Festival Mlade Rime, and the Zagreb Festival of Activist Poetry Art Attack. He performed his prose and poetry in various venues in Pančevo, Vienna, Ljubljana, Zagreb, Belgrade, Sarajevo, Novi Sad, Zrenjanin, Grožnjan, Kikinda, Žitiste, Subotica, Banjaluka, Koper, Zadar…

He is co-editor of “House Work” (collection of poetry and short prose, Novi Sad, 2012), as well as “PitchWise” (collection of poetry and short prose, Sarajevo, 2012). Reviewer of “Silenced Voices” (an inquary into feminist performance, author Ivana Inđin), monographs “Euthanasia: 2009 – 2011” (Art Klinika, Novi Sad), and a music album, “On Eastern Way” by Boris Kovač and David Yengibarian.

Comments

Leave a Reply