Srbija

Milana Grbić rođena je 1996. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Kikindi. Između ostalih, dobitnica je književnih nagrada Filip Francuski, Vukašin Conić, Gordana Brajović, Šantićevo pero i Bal u Elemiru. Aktuelna je laureatkinja književnog konkursa Đura Đukanov koji od 2005. raspisuje biblioteka Jovan Popović u Kikindi (zbirka priča Oko nas more). Pohađala je interdisciplinarni seminar društvenih nauka Um, jezik, kultura u ISP Petnica i bila polaznica radionice kreativnog pisanja koju vode književnik Srđan Srdić i književni kritičar Vladimir Arsenić. Studentkinja je Katedre za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.