Kikinda Short 15

20-21. 8. 2021.

Kikinda – 20. 8. 2021. u 20h – Narodnoa biblioteka “Jovan Popović”

Beograd – 21. 8. 2021. u 20h – KC Grad

Autori: Ervin Mujabašić (Bosna i Hercegovina), Brano Mandić (Crna Gora), Ante Zlatko Stolica (Hrvatska), Benedek Tot (Mađarska), Tudor Krecu (Rumunija), Jedrt Lapuh Maležič i Miha Macini (Slovenija), Ana Vučković i Milena Živkov (Srbija)

Prvo veče – 20. 8, Kikinda, bašta Narodne biblioteke “Jovan Popović”

Drugo veče – 21. 8, Beograd, KC Grad

Kikinda Short 15 

20-21. 08. 2021.

Kikinda – 20. 08. 2021 @ 20h – National Library “Jovan Popović”

Belgrade – 21. 08. 2021 @ 20h – Cultural Center Grad

Authors: Ervin Mujabašić (Bosnia and Herzegovina), Brano Mandić (Montenegro), Ante Zlatko Stolica (Croatia), Benedek Tot (Hungary), Tudor Kretu (Romania), Jedrt Lapuh Maležič and Miha Mazzini (Slovenia), Ana Vučković and Milena Živkov (Serbia)

First evening – 20. 8, Kikinda, garden of the National library “Jovan Popović”

Second evening – 21. 8, Belgrade, KC Grad

Kikinda Short 15