MakedonijaMacedonia

Dimitar Samardziev

Dimitar Samardžiev (1980, Skoplje) Završio je albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Skoplju. Priče je objavljivao u periodici (Studentski zbor, Margina, Severni bunker, Beton), a zbirku kratkih priča Zborgija u seraju objavio je 2003. godine pod pseudonimom Šundimitar Sarmadžiev. Učestvovao je na festivalu kratke priče Kikinda Short (2009). Prevodi sa albanskog i engleskog jezika. Dimitar Samardziev

Dimitar Samardžiev (1980, Skopje) He graduated from the Faculty of Philology in Skopje in Albanian language and literature. He published his stories in the periodical (Student Choir, Margin, North Bunker, Beton) and he published a collection of short stories Zborgija in seraj in 2003 under the pseudonym Šundimitar Sarmadžhiev. He participated at the short story festival Kikinda Short (2009). He translates from Albanian and English.