Crna GoraMontenegro

Stefan Boskovic

Sefan Bošković je rođen 15. 2. 1983. godine u Podgorici. 2010. godine diplomirao je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.
Objavio zbirku priča “ Transparentne životinje” 2017. Izdavač Partizanska knjiga.
Objavio roman “Šamaranje” nagrađen na konkursu za “Najbolji neobjavljeni roman u Crnoj Gori”, izdavač Pobjeda, 2014. OKF i CDNK, 2014.
Dobitnik je je druge nagrade na “Festivalu europske kratke priče “ 2016. za priču“ Fashion and Friends“.
Priče su mu prevedene na engleski, nemački, ruski i slovenački jezik.
Scenenarista dugometražnog filma” Ispod mosta, na travi, među stijenama” , 2016.
Scenarista kratkometražnog igranog filma “Umir krvi” u režiji Senada Šahmanovića, 2014.
Koscenarista kratkometražnog igranog filma “Pathos” u režiji Bojana Stijovića.
Scenarista je serijala od 16 epizoda sitkoma “ Dojč Caffe” 2015.
Scenario za dokumentarni film o slavnom crnogorskom slikaru Dadu Đuriću, u režiji Milutina Darića, 2013.
Scenario za dokumentarni film ”Žive oči” u režiji Senada Šahmanovića, 2014.
Scenario za dokumentarni film “ Vice Verse” u režiji Bojana Stijovića, 2014.
Objavio dramu “Doba muva” u časopisu za književnost “Ars” i u antologiji “Nova crnogorska drama”,2012.
Napisao dramski tekst “ U ljubavnom trouglu” dio je dramskog triptiha izvedenog u fabrici 19. Decembar u produkciju ATAK, 2013.
Napisao dramski tekst” Komad” koji je izveden na Decembarskoj umjetničkoj sceni Deus u produkciji Art 365, 2014.Stefan Boskovic

Sefan Bošković was born on 15 February 1983 in Podgorica. In 2010, he graduated from the Faculty of Dramatic Arts in Cetinje.
Published a collection of stories “Transparent animals” in 2017, publisher Partizanska knjiga.
He published the novel “Samping” awarded at the “Best Unpublished novel in Montenegro” contest, published by Pobjeda, 2014. OKF and CDNK, 2014.
He won the second prize at the “European Short Story Festival” in 2016 for the “Fashion and Friends” story.
His stories were translated into English, German, Russian and Slovenian.
The scenarist of feature film “Under the bridge, on the grass, among the rocks”, 2016.
The screenwriter of short feature film “Blood Surgery” directed by Senad Šahmanović, 2014.
The cosenarist kratkometražnog igranog filma “Pathos”, directed by Bojan Stijović.
The scenarist is a series of 16 episodes of “Comfoy Caffe” sitcoms 2015.
Scenario for documentary film about the famous Montenegrin painter Dado Đurić, directed by Milutin Darić, 2013.
Scenario for the documentary “Living Eyes” directed by Senad Šahmanović, 2014
Scenario for documentary film “Vice Verse” directed by Bojan Stijović, 2014
He has published the play “The Age of a Fly” in the journal Ars and in the anthology “New Montenegrin Drama”, 2012.
He wrote the drama “In love triangle” is a part of the dramatic triptych performed at the factory on December 19th in the production of ATAK, 2013.
He wrote the drama “The Piece”, which was performed on the Deus Art Deco in the production of Art 365, 2014.