Hrvatska

Želimir Periš
Rođen 1975. u Zadru.
2013. objavio zbirku kratkih priča „Mučenice“, koja je u međuvremenu prevedena na Slovenski i adaptirana u kazališnu predstavu.
Za priče dobio nagrade Lapis Histriae 2012 i ušao u uži izbor Lapis Histriae 2013, Sfera 2002, PitchWise 2012, uži izbor Vranac 2014, sudjelovao na Festivalu europske kratke priče 2014.
Osim priča napisao i dva romana „Mima i kvadratura duga“ 2014. i „Mima i vaše kćeri“ 2015.
Član udruge ZaPis s kojom promovira ljubav prema pisanju i pisanoj riječi. Organizira KaLibar bestival međunarodni književni festival u Zadru. Vodi radionice kreativnog pisanja OtPis.
Stalno dostupan na zelimir.peris@gmail.com