Gosti i prijatelji festivala

Abdulrahman Alavi, urednik, Palestina, Nemačka

Diana Matulić, agent i prevodilac, Hrvatska

Edi Matić, pisac, Hrvatska

Jasmina Vrbavac, novinarka i kritičarka, Srbija

Luka Ostojić, kritičar, Hrvatska

Marko Pogačar, pisac, Hrvatska

Mirjana Đurđević, pisac, Srbija

Robert Kozma, koordinator Grupe 484, Srbija

Ala Tatarenko, prevoditeljka, Ukrajina

Maja Feldman, editor, Izrael

Roland Orčik, urednik i kritičar, Mađarska