AustralijaAustraliaDejvid Bruks, pesnik, romanopisac, pripovedač i esejista, rođen je u Kanberi 1953. godine. Najranije detinjstvo proveo je u Grčkoj i Jugoslaviji, gde je njegov otac radio kao australijski diplomata. Stekao je obrazovanje u Australiji, Americi i Kanadi. Predavao je književnost na raznim australijskim univerzitetima i uređivao mnogobrojne časopise. Trenutno je vanredni počasni profesor australijske književnosti na Univerzitetu u Sidneju i kourednik uglednog australijskog književnog časopisa „Southerly“. Živi u Plavim planinama u Novom Južnom Velsu, a određeni period svake godine provodi u jednom selu na obali Slovenije. Njegova poezija i proza prevedene su na mnoge jezike. Godine 2014. dodeljena mu je stipendija Australijskog veća za fikciju zbog doprinosa australijskoj i međunarodnoj književnosti.

David Brooks, poet, novelist, storyteller and essayist, was born in Canberra in 1953. The earliest childhood spent in Greece and Yugoslavia, where his father worked as an Australian diplomat. He gained his education in Australia, America and Canada. He lectured literature at various Australian universities and was editor of numerous magazines. Currently he is an associate professor emeritus of Australian literature at the University of Sydney and co-editor of a reputable Australian literary magazine “Southerly”. He lives in the Blue Mountains in New South Wales, and a certain period each year he spends in a village on the coast of Slovenia. His poetry and prose have been translated into many languages. In 2014 he was awarded the scholarships of the Australian Council for fiction for his contribution to Australian and international literature.