Već su nas podržali

Peti festival podržli su:


Prethodne festivale su podržali:

Pokrajinsko veće za kulturu i informisanje, SO Kikinda, The University of Strathclyde , „Pro Helvetia“, Fondacija „Robert Bosch“, Fondacija „Traduki“ i, kompanije Banini, Graditelj, Cimos i Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda.