Kikinda Short PromoKikinda Short Promo

Počeo Kikinda Short

Fotografije: Edi Matić

Sedmi međunarodni festival kratke priče “Kikinda Short” počinje večeras u bašti kikindske Narodne biblioteke “Jovan Popović”, gde će se program odvijati i sutra, a onda se 6. i 7. jula “seli” u Beograd, gde će nastaviti još dve večeri u Studentskom parku.

Na konferenciji za novinare u sedištu Srpskog PEN centra koordinator Festivala Srđan Papić je predstavio troje od 21 učesnika: Vesnu Tvrtković iz Češke, Zorana Bejkovskog iz Makedonije i Dragoslavu Barzut iz Beograda.

Kako je istakao Papić, ove godine je odlučeno da priče koje će se čitati ne smeju da budu duže od dve strane i ukoliko su gosti napisali duže, moraće da pročitaju samo odlomke, dok će svako imati pravo na 30 strana u budućem zborniku, gde će moći svoj prostor da iskoristi po nahođenju, ili za jedan dugačak ili više kraćih tekstova.

Takođe, on je objasnio da je ove godine naglasak stavljen na gostovanje pisaca iz, uslovno rečeno, “malih jezika”, koji su prethodnih godina bili u drugom planu, a većina su bili iz angloameričkog jezičkog područja. Ove godine su oni namerno zaobiđeni, a dolazi samo jedna gošća iz Velsa, koja piše na velškom. Gosti dolaze iz 12 zemalja.

To je bio i razlog što je za zemlju počasnog gosta izabrana Španija, ali s predstavnicima dve autonomne pokrajine, Katalonije i Balearskih ostrva, da bi se čuo katalonski jezik.

Na maternjem jeziku će svoje priče čitati gosti iz Bosne i Hercegovine (Lana Bastašić), Bugarske (Todora Nikolova Radeva, Ivan Dimitrov), Češke (Vesna Tvrtković, Jan Sojka), Hrvatske (Edi Matić) , Španije (Alba Dedeu, Borža Bagunja i Karles el Saura), Makedonije (Zoran Bejkovski), Poljske (Blažej Đikovski), Rumunije (Kozmin Perca – Rumun i Varadi Nađ Pal – Mađar), Slovenije (Uroš Sadek), Švajcarske (Štefani Zurlije, Martin Felder), Velsa (Rejčel Trezise), a publika će prevode priča, na srpskom i engleskom jeziku, moći da prati na platnu.

Ove godine se dužnosti, da odabere gosta iznenađenja, prihvatio pisac-književni kritičar Vladimir Arsenić, koji ima i obavezu da sam napiše jednu priču.

Čitanja će u oba grada počinjati u 21 čas, a nakon toga će koncerte održati bendovi Overrapture (4. jul) i Nasuvo (5. jul) u Kikindi, dok će u Beogradu 6. i 7. jula nakon čitanja u Studentskom parku, biti održani koncerti iznenađenja.

Papić je najavio da će u Beogradu 7. jula u 18 sati, u Kulturnom centru biti održana tribina “Književni festivali – potreba i značaj”, na kojoj će učestvovati koordinatori nekih festivala.


Učesnik “Kikinda šorta” Krejg Tejlor uvršten među najuticajnije ljude na svetu u 2011.

Photo: Edi Matić

London – Časopis “Tajm aut” objavio je tradicionalnu listu od deset imena onih koji su se po proceni uredništva pokazali kao najinspirativniji u godini za nama. Pored Stiva Džobsa i Plasida Dominga na listi se našao i prošlogodišnji učesnik Festivala kratke priče “Kikinda Short” Krejg Tejlor. Urednici su smatrali da među brojnim kvalitetnim piscima koji su objavili knjige ove godine u Britaniji, zbirka monologa “Londoners” zauzima povlašteno mesto. Knjiga je konstruisana kao skup brojnih monologa običnih ljudi koji na taj način iskazuju svoja osećanja, nade ili bes. Žiri je smatrao da je ta knjiga pravi hit koji na pravi način oslikava recesiju i internet zavisnost. Krejg Tejlor je inače rođen u Kanadi, ali je svoju spisateljsku karijeru vezao za Veliku Britaniju. Iako je pisao za časopise kao što su “Njujork tajms” ili kanadski “Gloub end mejl”, prozu je objavljivao u engleskoj “Granti”, dok su mu drame štampane na rančevima koji su uručeni pobednicima Kanskog festivala. Priče prevedene na srpski su mu objavljene u zborniku sa petog festivala “Kikinda šorta”.

Photo: Edi Matić

Link za izvor vesti se nalazi ovde

Mamurluk u kome ćete uživati!

Reklo bi se da je Dule Nedeljković napisao klasičan američki krimi scenario – tu je serija misterioznih ubistava, par duhovitih i, po potrebi, brutalnih detektiva koji ih rešavaju, nejasna linija koja bi trebalo da razdvaja dobre od loših momaka…
Ali, ono što će vas, dok čitate Mamurluk, ubediti da ne gledate neku od mnogobrojnih serija na Fox Crime-u jeste šmek Beograda kojim ova knjiga odiše. Beograd sa svojim toposima poput Rimskog bunara ili Cvetića nije samo kulisa, nego i – možda glavni – junak ovog romana. Iako mamuran, progonjen mračnim prizvukom devedesetih i zabludama bezbrižnih osamdesetih, Beograd i danas može da vas očara… samo ako mu to dozvolite.

O autoru

Dule Nedeljković je Bojanin čovek i Anjin i Rašin tata. Osim toga, u različitim periodima života, bio je stjuart, radijski voditelj, veliki znalac svetske i beogradske muzičke, a specijalno punk scene, jedan od kreatora kultnog Jutarnjeg programa radija B92, televizijski producent, guru srpske blogerske scene… e, da – i pisac! Rođen je, živi i svaštari u Beogradu, a mi vam predstavljamo njegov četvrti roman – Mamurluk.

The 7th international short story festival dubbed Kikinda Short will be held on July 4-5 in Kikinda, northern Serbia, and on July 6-7 in Belgrade.

Photo by Edi Matić

A total of 21 participants from 12 countries will present themselves in their native languages, with available translations into Serbian and English.

The festival will gather writers from Bosnia-Herzegovina, Czech Republic, Croatia, Spain, Macedonia, Poland, Romania, Slovenia, Switzerland, Wales and Serbia. The honorable guest country is Spain with representatives of its two autonomous provinces Catalunya and Balearic Islands.

Throughout six editions so far, the Kikinda Short festival hosted over 120 authors from 25 countries and gained international reputation. As part of the project dubbed European Short Story, the festival participants visited other events such as the Leipzig Book Fair.

The organizers of Kikinda Short also cooperated with festivals in Solothurn (Switzerland) and Wroclaw (Poland) and the publishing company Comma Press from Manchester (Great Britain).

The festival’s main goals are: meeting and connecting of the young authors of middle and southeastern Europe with editors, publishers and interpreters of the region, as well with participants from around the globe by which the festival gains in its variety; affirmation of the short story as a neglected literary genre; popularisation of reading, mainly among secondary school students and affirmation of tolerance and cultural differences.


Participant of “Kikinda Short” Craig Taylor listed among the most influential people in the world in 2011.

Photo: Edi Matić

London – The magazine “Time Out” published a traditional a list of ten names in choose of the editorial board that proved them selves to be the most inspiring ones in the last year. Beside Steve Jobs and Placido Domingo there is a participant of the last years short story festival “Kikinda Short” Craig Taylor. Editors felt that among a variety of quality writers who have published books this year in Britain, a collection of monologues “Londoners” occupies a privileged place. The book is designed as a set of monologues of ordinary people who want to express their feelings, hopes, or anger. The jury felt that the book was a hit that properly reflects the recession and Internet addiction.

Craig Taylor is born in Canada but he attached his writing career to the UK. Although he wrote for magazines such as “New York Times” and Canadian “Globe and Mail”, he has published fiction in English “Grant”, while his plays were printed on backpacks that were awarded to the winners of the Cannes festival.

Stories translated into Serbian are published in a collection of stories from the fifth festival “Kikinda Short”.

Photo: Edi Matić

Link for the news source is here

Hangover in which you will enjoy!

One could think that Dule Nedeljkovic wrote the classic American crime scenario – there is a series of mysterious murders, a couple of witty and, if necessary, brutal detectives who solve them, indistinct line that should separate the good from the bad guys …

But the thing that will, while reading Hangover, convince you that you’re not watching some of many series on Fox Crime is the charm of Belgrade that this book exudes. Belgrade with topos such as the Roman well or Cvetić caffee is not just a backdrop, but also – perhaps the major – hero of this novel. Although drowsy, haunted by the dark overtones of the nineties and carefree delusions of the eighties, Belgrade, can enchant even today… only if you allow him to.

About the Author

Dule Nedeljkovic is the man of Bojana and Anja’s and Rasa’s dad. In addition, at different periods of life, he was a flight attendant, radio host, a great connoisseur of music, both worldwide and in Belgrade, and especially punk scene, one of the creators of the cult of B92 Morning, a television producer, blogging guru of Serbian scene … Well, yes – and a writer! He was born and lives and doing this and that in Belgrade, and we are presenting his fourth novel – Hangover.

Comments

One response to “Kikinda Short PromoKikinda Short Promo

  1. […] Mamurluk – roman Duleta Nedeljkovića Mamurluk u kome ćete uživati! Reklo bi se da je Dule Nedeljković napisao klasičan američki […]

Leave a Reply