Press

Logo Festivala

RGB

CMYKRGB


CMYK


Osmi Festival Kikinda Short