LjudiPeople

Menadžer festivala

Vera Papić rođena je u Kikindi gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na grupi Jugoslovenska i opšta književnost Filološkog fakulteta u Beogradu diplomirala 1980. godine. U Narodnoj biblioteci «Jovan Popović» u Kikindi zaposlila se 1981. godine.

vera.papic@kikindashort.org.rs


Koordinator festivala

Višnja Udicki (1984)

office@kikindashort.org.rs


Asistent koordinatora festivala

Jasmina Lisul (1984)

office@kikindashort.org.rs


Photo: Igor Pavićević

Vizuelni identitet festivala

Branko Marković je rođen 1978. godine u Beogradu. Diplomirao je na Odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

branko.markovic@kikindashort.org.rs

Prijatelji festivalaEdi Matić, pisac, HrvatskaJasmina Vrbavac, novinarka i kritičarka, SrbijaMarko Pogačar, pisac, HrvatskaMirjana Đurđević, pisac, SrbijaRoland Orčik, urednik i kritičar, Mađarska

Tamara Krstic

Tamara Krstić, novinarka, Srbija

Manager of the Festival

Vera Papic was born in Kikinda, where she graduated from secondary school. In 1980, she graduated from the Faculty of Philology in Belgrade, with a degree in Yugoslav and world literature. She has worked in the Jovan Popovic National Library in Kikinda since 1981.

vera.papic@kikindashort.org.rs


Coordinator of the Festival

Višnja Udicki (1984)

office@kikindashort.org.rs


Assistant Coordinator of the Festival

Jasmina Lisul (1984)

office@kikindashort.org.rs


Photo: Igor Pavićević

Visual identity of the Festival

Branko Markovic was born in Belgrade in 1978. He gratuated from the Faculty of Fine Arts, University of Arts, Belgrade, Department for Painting

branko.markovic@kikindashort.org.rs

Festival friendsEdi Matić, writer, CroatiaJasmina Vrbavac, journalist and critic, SerbiaMarko Pogačar, writer, CroatiaMirjana Đurđević, writer, SerbiaRoland Orcik, editor and critic, Hungary

Tamara Krstic

Tamara Krstić, journalist, Serbia

Comments

Leave a Reply