Ljudi

Menadžer festivala

Vera Papić rođena je u Kikindi gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na grupi Jugoslovenska i opšta književnost Filološkog fakulteta u Beogradu diplomirala 1980. godine. U Narodnoj biblioteci «Jovan Popović» u Kikindi zaposlila se 1981. godine.

vera.papic@kikindashort.org.rs


Koordinator festivala

Višnja Udicki (1984)

office@kikindashort.org.rs


Asistent koordinatora festivala

Jasmina Lisul (1984)

office@kikindashort.org.rs


Photo: Igor Pavićević

Vizuelni identitet festivala

Branko Marković je rođen 1978. godine u Beogradu. Diplomirao je na Odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

branko.markovic@kikindashort.org.rs

Prijatelji festivala

Edi Matić, pisac, Hrvatska

Jasmina Vrbavac, novinarka i kritičarka, Srbija

Marko Pogačar, pisac, Hrvatska

Mirjana Đurđević, pisac, Srbija

Roland Orčik, urednik i kritičar, Mađarska

Tamara Krstic

Tamara Krstić, novinarka, Srbija