O Udruženju

Udruženje „Kikinda Short“ osnovano je 2009. godine u Kikindi kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje.

Ciljevi Udruženja su:

- internacionalno i regionalno umetničko umrežavanje;

- stvaranje i razvoj multikulturalnog društva;

- pospešivanje razvoja lične kreativnosti;

- istraživanje, analiza i javno zastupanje rešenja koja vode nesmetanom umetničkom predstavljanju;

- afirmisanje mladih i talentovanih ljudi iz svih oblasti umetnosti i nauke;

- razvijanje i održavanje demokratskog društva obezbeđivanjem pristupa i podjednake dostupnosti znanju, umetnosti i informacijama svim pripadnicima društva.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

- obezbeđuje uslove za realizaciju različitih oblika kreativnog rada i njegovog predstavljanja iz oblasti umetnosti, kulture, nauke i znanja kao preduslova demokratizacije društva;

- organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, festivale, radionice, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti umetnosti i kulture;

- objavljuje knjige i druge publikacije u skladu sa zakonom;

- učestvovanje na sličnim programima drugih organizacija i institucija;

- sarađuje sa obrazovnim i stručnim udruženjima, institucijama i drugim organizacijama, kao i pojedincima, sa kojima Kikinda Short deli misiju i ciljeve u zemlji i inostranstvu.