Bosna i HercergovinaBosnia and Herzegovina

Amer Tikvesa

Amer Tikveša rođen je u Konjicu 1979. godine. Profesor je književnosti, završio je i Visoku školu novinarstva Mediaplan te magistrirao na Rodnim studijama pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.
Radio je u prosvjeti, u nevladinom sektoru na afirmaciji građanske hrabrosti te kao novinar. Trenutno je urednik portala www.skolegijum.ba tematski posvećenog obrazovanju. Autor je zbirke priča Taksi priče te koautor čitanki od petog do devetog razreda osnovne škole pod nazivom „Svezame, otvori se“.
Amer Tikvesa

Amer Tikveša was born in Konjic in 1979. He is a professor of literature, he also graduated from the Mediaplan Journalism High School and received his Master’s degree at the Gender Studies at the Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies at the University of Sarajevo.
He worked in education, in the non-governmental sector on the affirmation of civic courage and as a journalist. He is currently the editor of the portal www.skolegijum.ba thematically dedicated to education. He is the author of the collection of stories “Taxi Stories”, and coauthor of textbooks from the fifth to ninth grade of the elementary school entitled “Open Sesame”.